Tổng hợp đầu đo quang phổ của s::can

Đầu đo quang phổ spectro::meter của s::can ứng dụng công nghệ quang phổ, sử dụng 2 chùm sáng để đo và tham chiếu, giúp kết quả đo chính xác và ổn định hơn bao giờ hết.

Đầu đo có 3 lựa chọn tiêu cự thấu kính: 35 mm, 5 mm và 1 mm

Tương ứng với các ứng dụng nước sạch/nước cấp, nước mặt/nước tự nhiên và nước thải.

Cùng là đầu đo quang phổ, nhưng có đến 10 loại khác nhau, với các thông số đo được khác nhau, mời mọi người tham khảo bảng tóm tắt sau: