Quận Santa Cruz kiểm soát H2S hiệu quả trong nhà máy xử lý nước thải

Quan trắc nước thải: Đầu đo spectro::lyser của s::can giám sát và kiểm soát việc định lượng hóa chất để giảm H2S, cải thiện hiệu quả của việc định lượng, giảm vấn đề mùi, bảo vệ môi trường và giảm chi phí vận hành.

Quận Santa Cruz (USA)

Các thông số được theo dõi: NO3, H2S hòa tan, pH

Công ty/Cơ quan: Chính quyền Santa Cruz

Địa điểm: California (USA)

Đối tác: s::can USA

Ứng dụng: Nước thải

Thiết bị đã lắp đặt: spectro::lyser

Tổng quan

Quận Santa Cruz xả nước thải thô vào nhà máy xử lý nước thải của họ (WWTP). Một vài đường ống chính đã cũ bị ảnh hưởng bởi nồng độ H2S hòa tan cao, đặc biệt vào mùa hè khi nhiệt độ cao và vi khuẩn tạo mùi hoạt động mạnh hơn.

Ở nồng độ thấp H2S gây ra mùi độc hại, và ở nồng độ cao hơn, H2S có thể gây chết người. Ngoài ra H2S gây ăn mòn bê tông, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định cấu trúc của hệ thống cống rãnh, dẫn đến tác hại tiềm tàng đối với môi trường.

Nhà máy xử lý nước thải Santa Cruz nằm trong một khu vực đông dân cư và thường xuyên bị khiếu nại về mùi khi nồng độ sulfua đạt đỉnh. Để ngăn chặn vấn đề này, chính quyền châm một lượng hóa chất kiểm soát mùi gốc nitrate ở thượng nguồn của nhà máy nước thải. Tuy nhiên, dù các hóa chất kiểm soát mùi có hiệu quả trong việc giảm nồng độ sulfua hòa tan, lượng hóa chất cần châm rất khó định lượng do nồng độ sulfua hòa tan biến động rất nhanh. Điều này dẫn đến lãng phí hóa chất khi định lượng quá cao, và có thể bị khiếu nại về mùi nếu định lượng thiếu.

Giải pháp của s::can

Để đo và kiểm soát chính xác hơn nồng độ sunfua hòa tan thực tế, Quận Santa Cruz đã lắp đặt đầu đo spectro::lyser™ ở hạ lưu nơi đặt hệ thống châm hóa chất.
Một trong những lợi thế lớn của spectro::lyser™ là nó có thể đo đồng thời nhiều thông số nước thải quan trọng bao gồm: nitrate, nitrite, COD, BOD, TSS và H2S.
Để định lượng chính xác hóa chất kiểm soát mùi gốc nitrate, các thông số chính đã được đo là:

  • H2S hòa tan
  • Hàm lượng Nitrate

Nhờ cách đo lường đồng thời hai tham số này, quận Santa Cruz không chỉ có thể theo dõi nồng độ H2S, mà còn có thể giám sát việc định lượng hóa chất gốc Nitrate. Việc lắp đặt giúp kiểm soát H2S tốt hơn và tiết kiệm chi phí vận hành.

“Giải pháp của s::can cung cấp cho chúng tôi một công cụ để định lượng hiệu quả hóa chất kiểm soát mùi, giảm rủi ro và giảm chi phí.”
Scott St. Denis, (Giám sát Ban quy hoạch, Quận Santa Cruz)

Sơ đồ quy trình

Các phép đo sunfua hòa tan của đầu đo spectro::lyser và dữ liệu tham khảo của LaMotte cho thấy sự tương quan tốt giữa 2 phương pháp. Đầu đo spectro::lyser chứng minh được độ tin cậy ở khoảng đo thấp hơn

Biến động liên tục của sunfua hòa tan (màu xanh) và định lượng quá mức hóa chất kiểm soát mùi gốc nitrate khi nồng độ H2S thấp (màu đỏ)

Đầu đo spectro::lyser™ là thiết bị đo quang phổ UV/Vis chìm có thể đo được lượng hấp thụ ánh sáng trong khoảng bước sóng 190 – 750 nm. Thuật toán độc quyền chuyên dụng của s::can phân tích và phân loại dữ liệu quang phổ để thực hiện các phép đo cho nhiều thông số nước thải quan trọng bao gồm: nitrate, nitrite, COD, BOD, TSS, và H2S hòa tan. Không có các bộ phận chuyển động tiếp xúc với nước và không sử dụng hóa chất.

Đầu đo spectro::lyser™ là thiết bị đo quang phổ UV/Vis chìm có thể đo được lượng hấp thụ ánh sáng trong khoảng bước sóng 190 – 750 nm. Thuật toán độc quyền chuyên dụng của s::can phân tích và phân loại dữ liệu quang phổ để thực hiện các phép đo cho nhiều thông số nước thải quan trọng bao gồm: nitrate, nitrite, COD, BOD, TSS, và H2S hòa tan. Không có các bộ phận chuyển động tiếp xúc với nước và không sử dụng hóa chất.

Bằng cách giám sát H2S in Santa Cruz s::can giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của dân cư và giảm các nguy cơ về môi trường. s::can là công ty hàng đầu thế giới về đầu dò quang phổ chìm trên đường ống, hệ thống bảo vệ nước và phần mềm phát hiện sự kiện. Gần 10000 hệ thống của s::can đang được sử dụng toàn cầu cho ứng dụng nước uống, môi trường, nước thải sinh hoạt và công nghiệp.